Uhol pre umelecké kreslenie 6/8mm

Uhol pre umelecké kreslenie 6/8mm

14295 - Uhol pre umelecké kreslenie 6/8mm