Rukoväť

K-1561 Rukoväť malá na peňaženku 7.5cm
K-1562 Rukoväť stredná 12.5cm
K-1563 Rukoväť veľká 19cm