Rám ná tkanie náramkov

K-1319 Rám ná tkanie náramkov - úzky

K-1320 Rám ná tkanie náramkov - širiký