Pomôcka na tvarovanie drôtu

1100-72 - Pomôcka na tvarovanie drôtu 3mm

1100-69 - Pomôcka na tvarovanie drôtu 6mm

1100-70 - Pomôcka na tvarovanie drôtu 8mm