Polystyrénová hviezda

K-2219 Polystyrénová hviezda - 18cm 2ks/bal.