Polystyrénová guľa

K-2222 Polystyrénová guľa - 7.5cm 10ks/bal.