Napal'ovacý prístroj na drevo

21354 - Napal'ovacý prístroj na drevo