Maliarske plátno

K-79 Maliarske plátno 15x15cm

K-80 Maliarske plátno 21x21cm

K-1635 Maliarské plátno 40x40cm