Grafický valček gumený, Rydlá v sade

65079 - Rydlá v sade 5ks