Dvojfarebné červená-modrá mat - Red-lined blue matt

K-3034 Dvojfrebné červená-modrá mat - Red-lined blue matt 11/0 5g