Držiak do modelo. hmoty

2181 Držiak do modelo. hmoty 10ks/bal.