Drevený tanier

FA-1584 Drevený tanier vel'ký 21cm 

FA-1583 Drevený tanier stredný 18cm

FA-1582 Drevený tanier malý 16cm

Vypredané!