Červená-strieborná - Silver-lined red

K-3035 Červená-strieborná - Silver-lined red 11/0 5g