Polystyrénová hviezda

K-2024 Polystyrénová hviezda - 12cm 10ks/bal.