Polystyrénová vločka

K-2218 Polystyrénová vločka 20cm 2ks/bal.