Aranžérske pomôcky

2712-17 Aranžérske pomôcky  cca.6ks/bal.