Indianske perie sort.5/14cm

24073  Indianske perie sort.5/14cm  20ks/bal.